GASET s.r.o. - Výrobce dřevěných příhradových konstrukcí systému MiTek.
U Dlouhoňovic 1492, 564 01 Žamberk

Ukázka styčníkové desky        v licenci firmy MiTek Industries        logo MiTek Industries
logo Gaset s.r.o.

Projektant a výrobce dřevěných příhradových konstrukcí se styčníkovými deskami

Střecha ve tvaru anuloidu


Anuloid?


Nesoustředné kružnice podepření?
Nesoustředné kružnice podepření

Splníme Vaše požadavky

Něco z historie

Průmyslově vyráběné vazníky se styčníkovými deskami pocházejí ze Severní Ameriky jako náhrada za klasické sbíjené vazníky. V Evropě se technologie prosadila a zaznamenala významný rozvoj v posledních třiceti letech. Německo bylo první evropskou zemí, která v roce 1964 vydala schvalovací protokol na použití styčníkových desek. V ČR byl tento protokol vydán firmě MiTek v roce 1993.

Certifikace je v souladu se zákonem č. 22/97 a vládní vyhláškou 178/97.

Jak vypadaly dřevostavby v době před "styčníkovou deskou"

Za spojovací prostředky sloužily hřebíky, kramle, svorníky a dále samozřejmě klasické tesařské postupy jako dlaby, čepy, ozuby atd.

Pro větší rozpony se používaly vazníky sbíjené z prken pomocí klasických hřebíků. Nevýhodou hřebíkových spojů je, že z pevnostního důvodu je nutno předimenzovat řezivo.

Styčníková deska vytváří dostatečně pevný spoj, takže řezivo se dimenzuje dle skutečně působících sil.

Co je to styčníková deska

Styčníková deska je ocelový plech, ve kterém jsou vylisovány trny spojující jednotlivé přířezy. Používá se plech různé tloušťky a složení. Desky jsou vyrobeny z plechu oboustranně žárově zinkovaného s nánosem zinku 275g/m2.

Ve zvláštních případech jsou k dispozici styčníkové desky se silnějším zinkováním nebo z nerez oceli. Používají se velikosti od 76 x 122 mm až po 228 x 800 mm.

Na co se technologie používá

Příhradové konstrukce spojované styčníkovou deskou jsou pohledově velmi subtilní. Přesto lze překlenout rozpětí až 30 metrů.

Příklady běžného použití:

Proč se tato technologie prosazuje

Moderní výpočetní technika, výkonná a cenově dostupná, umožnila masivní rozšíření této technologie. Firma MiTek vyvinula speciální software a na výpočet těchto konstrukcí a neustále jej zdokonaluje. Ucelenost a kvalita tohoto softwaru je základní předpoklad pro nízké náklady při navrhování konstrukcí a jejich přípravy do výrobu.

Samotná výroba probíhá na strojním zařízení, která sestává ze tří celků. Pily na řezání jednotlivých přířezů, impregnačního zařízení a lisu. Počítačem řízená pila provede zakrácení řeziva a seřízne konce do potřebného úhlu. Poté je řezivo naimpregnováno a osušeno.

Jednotlivé kusy se rozmístí na lisovací lince do tvaru budoucího vazníku a pomocí hydraulického lisu se desky zalisují.

Tento systém je neustále zdokonalován a precizován, poskytuje výhody, které tuto technologii stále více a více prosazují.

Něco o software

Vazníky jsou navrhovány na software firmy MiTek, podle ČSN - Eurokódu, se zohledněním místních podmínek staveniště, jako je zatížení krytinou, podhledem, větrem a sněhem. První, kdo ve výrobním procesu ovlivňuje koncovou cenu výrobku a to nejvýznamnějším způsobem, je projektant - statik.

Úroveň programu a zkušenost statiků umožňuje návrh prakticky libovolných tvarů konstrukcí.


© 2003-2010 - GASET design